Как се използва Критерият на Кели при залагания?

Как се използва Критерият на Кели при залагания?

Как се използва Критерият на Кели при залагания?

Стратегията е добавена на 2017-09-15 09:58:57 от

 

Формулата на Критерия на Кели

 

Критерият на Кели се състои от формулата (bp-q)/b.

В този случай b представлява десетичните коефициенти -1.

P съответства на вероятността за успех.

Q е вероятността за провал.

 

Тази формула е била изведена през 1956 година от един физик на име Д. Кели младши и цели да увеличи финансовите средства на залагащите експоненциално в дългосрочен план.

При залагания играчите следва да се концентрират предимно върху математическите вероятности, отколкото да разчитат повече на импулсите си. Шест са основните важни въпроси при залаганията - кой, какво, кога, къде, защо и колко. В този случай обаче ще се спрем само на колко - тоест, колко да залагаме. Критерият на Кели всъщност е метод за залагане, който предполага, че един залог трябва да е пропорционален на очакваната вероятност.

Да, когато става въпрос за финансови решения, изключително важна точка е да се намерят правилните продукти, в които да се инвестират средства, но още по-важен момент е колко да се инвестира. В случай - колко да се залага. Критерият на Кели изчислява каква част от средствата си да заложите на резултат, където коефициентите са по-високи от очакваното с цел финансовите ви средства да нарастват експоненциално.

При пресмятане с Критерия на Кели, важно е да се знае, че позитивен процент означава, че коефициентите са във ваша полза и средствата ви ще нарастнат. От друга страна, отрицателен процент означава, че залогът е неправилен за вас и не трябва да го поставяте. Тази система е с по-малък риск, в сравнение с други методи, но изисква прецизно пресмятане.

Нека да вземем един лесен пример с монета. Така, смятате да заложите, че монетата ще падне на тура, като коефициентът е 2,00. Тази специфична монета обаче има 52% шанс да падне на тура. Как пресмятаме тези данни по Критерия на Кели? Първо, тук p=0.52; q=1-0.52=0.48; b=2-1=1.

Тоест, в случай, формулата ще изглежда така:

(bp-q)/b

(0.52x1-0.48)/1=(0.52-0.48)/1=0.04/1=0.04

 

Това, от своя страна, е равно на 4%. Така, според Критерия на Кели, препоръчителният процент от средствата ви, който да заложите, е 4%.

Според тази стратегия за залагане вие трябва да намалявате залозите си, когато шансовете ви за победа са по-ниски, както и да ги увеличавате, когато шансовете за победа са по-високи. При тази система вие си осигурявате максимален възможен растеж на финансовите си средства в дългосрочен план. Трябва обаче да се справяте добре при управление на финансите си, понеже грешките могат да донесат големи поражения на печалбите ви. Шансовете за самите спортни събития също трябва да се преценяват добре, понеже ако ги надцените, можете да направите сериозна грешка.

Може да се каже, че тази стратегия не е особено предвидима и трябва да се използва изключително внимателно. Премисляйте добре залозите си и изчислявайте внимателно шансовете. Най-добре е да се използва в по-краткосрочен план, за да си осигурите възможно най-добро развитие на събитията. Освен това, препоръчително е да се намери онлайн калкулатор, който да изчислява вероятностите според Критерия на Кели, за да избегнете грешки при изчисленията. Да, при всеки залог се крие известен риск и това го знае всеки професионален играч. Затова бъдете внимателни и разумни, за да излезете на печалба.