Поасоново разпределение - предвидете резултата при спортните залагания

Поасоново разпределение - предвидете резултата при спортните залагания

Поасоново разпределение - предвидете резултата при спортните залагания

Стратегията е добавена на 2017-09-15 10:05:04 от

 

Като съчетаем информацията за миналите събития с Разпределението на Поасон, ние можем да получим надежден и сравнително лесен метод за определяне на най-вероятния резултат при футболните мачове. В последствие този резултат може да бъде приложен към залозите и да донесе стабилна печалба.

Поасоновото разпределение е концепция в математиката. То взема средните стойности и ги превръща в променливи резултати чрез разпределение.

Първо обаче трябва да се определи средния брой голове, които отборите е най-вероятно да отбележи в определения мач. Трябва да се вземат предвид “Силата на атака” и “Силата на защита” на всеки отбор и да се сравнят. Важно е също така да се наблюдават тези резултати за достатъчен период от време. Ако се вземат данните от твърде кратък период от време, това може да направи резултатите погрешни. Но, ако периодът е твърде дълъг, сегашната сила на отбора може да не отговаря на информацията.

 

Определяне на силата на атака

За да определите силата на атака на даден отбор, вземете резултатите от предишния сезон. Трябва да се изчислят средния брой голове на отбор, на среща, играна като домакин, и на среща, играна като гост.

Взимате общия номер голове, отбелязани през предишния сезон. След това трябва да разделите това число на броя изиграни игри. Определят се по следния начин:

Брой отбелязани голове като домакин / брой изиграни мачове за сезона

Брой отбелязани голове като гост / брой изиграни мачове за сезона

Силата на атака се определя от съотношението между средната стойност за отбора и средната стойност за лигата.

 

Определяне на силата на защита

Тя се определя, като се вземат предвид головете, които един отбор е допуснал. За да се изчисли стойността, обръщаме горните числа и формули:

Брой допуснати голове като домакин / брой изиграни мачове

Брой допуснати голове като гост / брой изиграни мачове

 

И, отново, както и при силата на атака, силата на защита е съотношението между средната стойност за отбора и средната стойност за лигата.

 

Как работи тази система?

При всяка среща имате два отбора - домакин и гост. За двата отбора стойностите се определят различно.

За отбора домакин трябва да вземете головите, отбелязани от него като домакин за предишния сезон. После разделяте тази стойност на общия брой голове като домакин, отбелязани на игра през сезона.

За отбора гост се взимат головете, допуснати като гост през предишния сезон, и се разделят на мачовете, изиграни като гост. Това число се дели на средния брой голове, допуснати от гостуващ отбор на мач.

След това стойността, получена за отбора домакин, се умножава по стойността, получена за гостуващия отбор, и по средния брой голове, отбелязани от отборите домакини за предишния сезон. Така се получава вероятността за брой отбелязани голове от отбора домакин.

Ако искате да разберете вероятността брой отбелязани голове от госта, то трябва да използвате същата формула, но да заместите брой средния брой голове, отбелязани от отбори домакини, с този, отбелязани от гостуващи отбори.

 

Лимитите на тази система

Разпределението на Поасон е модел, който предсказва вероятността, според определени стойности. Разбира се, събитията рядко се влияят само от дадени числа. Някои ситуационни фактори не биват отчитани при този метод. Например, не може да се предвиди промяната в даден отбор, статуса на играта и други такива променливи.